CORONA VIRUS – UPDATE

COVID 19 – AFSPRAKEN ROND HERVATTING VAN KERKDIENSTEN

De nationale veiligheidsraad komt opnieuw bijeen op 03 juni 2020. Eén van de agendapunten is het hervatten van religieuze bijeenkomsten. Van zodra de nationale veiligheidsraad en de bisschoppenconferentie de maatregelen versoepelen en erediensten terug toegelaten worden, dienen er verschillende maatregelen genomen te worden om de veiligheid van iedereen te garanderen

Vorige week zondag is het CKB (Centraal Kerkbestuur) samengekomen om de eerste stappen te zetten naar een heropstart van de eucharistievieringen, rekening houdend met de richtlijnen die hiervoor reeds door het bisdom gegeven zijn.

Een van de belangrijkste voorwaarden om de eucharistie te mogen bijwonen, zal heel waarschijnlijk het verplicht dragen van een mondmasker zijn. Gelovigen staan hier zelf voor in. Ze dienen dit reeds aan te hebben bij het binnenkomen van het kerkgebouw, houden het verder gedurende de ganse eucharistieviering aan en mogen het pas weer afzetten in de wagen of op de fiets.

Mensen die verkouden zijn of koorts hebben, zullen niet worden toegelaten tot de kerk.

Om hygiënische redenen is er beslist dat er voorlopig maar 2 misvieringen zullen plaatsvinden: zaterdagavond om 18.00 u in Eke en zondagvoormiddag om 10.00 u in Nazareth. Dit om te vermijden dat alles in de kerk van Eke tegen de zondagmorgen moet ontsmet worden.

Er zal in beide kerken binnengekomen worden langs de zijingang en de kerk wordt na de mis verlaten via de hoofdingang.

Bij aanvang van de mis wordt de kerkdeur gesloten. Gelieve er dus voor te zorgen om tijdig aanwezig te zijn.

Aan personen in een rolstoel wordt vriendelijk gevraagd om gedurende de mis in hun eigen rolstoel te blijven zitten. Na de mis blijven zij wachten tot iemand hen via de zijdeur opnieuw naar buiten begeleidt.

De Kerkfabriek zal zorgen voor ontsmettingsproducten. Iedereen moet verplicht de handen ontsmetten bij het binnenkomen van de kerk.

Er zal communie gedeeld worden. Zoals het er nu uitziet, zullen ALLE gelovigen moeten aanschuiven, ook diegenen die om hygiënische of andere redenen geen communie wensen. Vooraleer de communie te ontvangen, moet men verplicht de handen ontsmetten. Bij het aanschuiven moet steeds anderhalve meter tussen de gelovigen behouden blijven. Er zullen hiervoor op de grond stickers aangebracht worden in beide kerken.

Het toilet in beide kerken mag tot nader order niet gebruikt worden en zal bijgevolg voor niemand toegankelijk zijn.

Er is in beide kerken gezocht naar een manier om zo veel mogelijk gelovigen de kans te geven om de eucharistie bij te wonen, steeds rekening houdend met 1,5 m afstand tussen de gelovigen onderling. Deze regel geldt niet voor koppels en mensen die onder hetzelfde dak wonen.
In Eke werden hiervoor stoelen in de zijbeuken geplaatst. Alle stoelen zullen in Eke gemarkeerd worden met gekleurde stippen. Op stoelen met een groene stip mag plaatsgenomen worden, op stoelen met een rode stip niet.
In Nazareth is er voor gekozen om de stoelen die niet mogen gebruikt worden, om te draaien. Mogen wij vragen deze stoelen NIET te gebruiken om te knielen of handtassen, hoeden of dergelijke op te leggen.
Aan de buitenkant van iedere tweede rij, staan telkens 2 stoelen naast elkaar die mogen gebruikt worden. Zo kunnen koppels en mensen die onder hetzelfde dak wonen, samen zitten. Op die manier kunnen we in Nazareth ongeveer 1/4 van de stoelen gebruiken.

In afwachting van het opheffen van de lockdown voor religies, heeft de regering alvast beslist dat vanaf 18 mei 2020 dertig mensen kunnen deelnemen aan een huwelijk of een begrafenis. De mogelijkheid om in de kerken afscheid te nemen, is altijd gebleven.

Voor de doopsels geven de bisschoppen de voorkeur eraan de datum van de hervatting af te stemmen op de datum van de meer algemene opheffing van de lockdown.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.