CORONA UPDATE GAVERSE PAROCHIES.

EINDELIJK…  WITTE  ROOK… SAMEN VIEREN KAN OPNIEUW…

Woensdag 3 juni om 16 uur zaten wellicht velen op het puntje van de stoel te luisteren naar de persconferentie van de Veiligheidsraad. De opluchting was groot toen premier Sofie Wilmès aankondigde dat de Raad vanaf 8 juni groen licht geeft aan de erkende erediensten om opnieuw samen te kunnen vieren in de kerken mits inachtneming van de preventiemaatregelen voorgelegd door de Belgische bisschoppen wel wetende dat de veiligheid en de gezondheid van eenieder altijd voorop staat. Zo is beslist dat er vanaf 8 juni maximum 100 gelovigen kunnen meevieren en vanaf 1 juli is dit cijfer opgetrokken naar 200.
We hebben veel geduld gehad, maar nu is er licht aan het einde van de tunnel. Laat ons God danken dat die nare tijd grotendeels achter ons ligt wetende dat we met z’n allen op velerlei wijzen zorg hebben gedragen voor onszelf, voor mekaar en niet in het minst door hen nabij te zijn die geconfronteerd werden met het virus, een ernstige ziekte of een dierbare verloren. Onze verbondenheid met elkaar zocht andere nieuwe en verrijkende wegen. Nu kijken we hoopvol naar de toekomst met blijvende aandacht voor de elementaire hygiënemaatregelen

Wat betekent dit nu voor onze geloofsgemeenschap?

Binnen de parochieploeg en in overleg met de pastoor is beslist om opnieuw samen eucharistie te vieren in de kerk van Asper op zaterdag 20 juni om 18 uur en in de kerk van Gavere op zondag 21 juni om 10 uur.  

Omdat  niet iedereen ‘Kerk en Leven’ ontvangt vragen wij om dit bekend te maken bij uw vrienden en mede-kerkgangers.

Welke veiligheidsmaatregelen nemen we daarbij in acht (zie pictogrammen)? Neem ze in u op en we proberen ze na te leven. Die richtlijnen worden ook geafficheerd bij het binnenkomen van de kerk. Ter info: alleen de hoofdingang van beide kerken is toegankelijk. De zijdeuren worden gesloten.

HET NIEUWE NORMAAL VAN SAMEN EUCHARISTIE VIEREN

Hoe verloopt de eucharistie

– Wie ziek is, hoest of koorts heeft, blijft thuis!!!

– Wie deelneemt aan de viering moet verplicht een mondmasker dragen!

– Vanaf 8 juni kunnen 100 gelovigen meevieren en vanaf 1 juli is dit cijfer opgetrokken naar 200.

– U komt binnen langs de hoofdingang (de zijdeuren zijn gesloten). De deuren staan open zodat u geen deurklinken hoeft vast te nemen.

– Bij de aanvang van de eucharistie gaan de deuren dicht om de eerbied te bewaren!

– Eerst legt u uw geldelijke bijdrage in een van de voorziene mandjes.

– Dan ontsmet u de handen.  Op beide tafeltjes aan de inkom staat daartoe een busje ontsmettingsmiddel.

– U neemt een gebedblaadje. Zangboekjes worden niet gebruikt want het virus blijft enkele uren lang op voorwerpen overleven.

– Een medewerker van de parochieploeg heet u welkom rekening houdend met de  veiligheidsafstand van 1,5 meter.

– De medewerker zal u de weg wijzen en begeleiden naar de aangewezen zitplaats. We nemen in acht dat er 10 vierkante meter per persoon afstand moet zijn.

– Een handdruk bij de vredeswens mag niet. Een hoofdbuiging of gevouwen handen naar elkaar toe kan wel.

– Bij de heilige communie volgt u de richtlijnen van de medewerker. Rij per rij komt u naar voor op voldoende afstand van elkaar. U neemt zelf de geconsacreerde hostie van het dienblad dat de priester voor het altaar plaatst. Zij die niet wensen te communiceren moeten eveneens mee de rij volgen zodat niemand elkaar moet kruisen.

– Na de viering neemt iedereen het eigen gebedblaadje mee naar huis om thuis te vernietigen.

– Bij het verlaten van de kerk (langs de hoofdingang) ontsmet u even opnieuw de handen.

– We blijven in geen geval nog een praatje slaan in de kerk en ook niet aan de kerkdeur!

– Goed om weten is dat het toilet in de kerk niet kan gebruikt worden!

Als we ons strikt aan deze veilige richtlijnen kunnen houden dan moet dit lukken.

Een medewerker van de parochieploeg zal van het begin tot het einde van de eucharistie ons beetje bij beetje wijzen op wat kan en voorlopig niet meer kan.De kerkraden zorgden alvast voor de nodige producten en dat de kerk goed ontsmet wordt!

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.