GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken met bijzondere aandacht voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Het thema, Doe goed, zoek recht, is dit jaar aangedragen door christenen uit de Amerikaanse staat Minnesota.

De eenheid van de christenen zou een teken moeten zijn van de herstelde eenheid van de hele schepping. Maar verdeeldheid onder christenen verzwakt dit teken en versterkt de gebrokenheid. De Week van gebed voor eenheid is het ideale moment voor christenen om te erkennen dat de verdeeldheid in onze kerken niet los kan worden gezien van de verdeeldheid binnen de bredere menselijke familie. Samen bidden voor eenheid van christenen stelt ons in staat na te denken over wat ons bindt.

Het zoeken naar recht, vraagt – net als het leren goeddoen – om zelfonderzoek van de kerk. Kerken in grote delen van de wereld dienen te erkennen dat zij hebben meegewerkt aan onrecht op basis van afkomst, zowel actief als passief (door te zwijgen). Vooroordelen op basis van afkomst zijn en waren een oorzaak van de verdeeldheid.

Als christenen moeten wij bereid zijn om systemen van onderdrukking te doorbreken en te pleiten voor gerechtigheid. Dit vereist dat we de confrontatie aangaan met hen die anderen kwaad aandoen. Dat is niet altijd gemakkelijk en zal soms leiden tot conflicten. Maar Jezus geeft in Matteüs 5 vers 10 aan zijn volgelingen een rijke belofte: “het koninkrijk van de hemel is voor hen die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden”.

Op zondag 22 januari 2023 om 17.00u is er de jaarlijkse oecumenische gebedsviering in de O.L. Vrouw St-Pieterskerk (Sint-Pietersplein, Gent), georganiseerd door het Interkerkelijk Beraad Gent. Met medewerking van het koor Arte Musicale o.l.v. Steve De Veirman. Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten bij een glas. GEBED

Drieëne God, Schepper en Vader,
wij loven en danken U.
Uit liefde hebt U de wereld en ook ons geschapen.
Eenheid en liefde mogen wij erkennen in U,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Geef dat die eenheid en die liefde in ons mogen doorstromen.
Inspireer ons tot dialoog en ontmoeting.
Vergeef ons onze onenigheid en kortzichtigheid.
Vergeef ons onze eigenwijsheid en fanatieke gedachten.
Toon ons altijd weer Uw liefde.
Laat die ons vruchtbaar maken.
Moge ons zoeken naar verbinding en eenheid vruchten dragen.
Maak ons steeds weer aandachtig voor Uw woord.
Maak ons steeds bewust van onze verbondenheid
in en door het doopsel.
Geef ons het goede gevoel van verbondenheid met Jezus Christus,
als ranken aan de wijnstok.
Laat christenen en kerken naar elkaar toegroeien.
Breng verzoening tussen mensen en volkeren.
Moge de verbondenheid van alle christenen
bijdragen tot respect en vrede,
in onze omgeving en in heel de wereld,
tot Uw lof en eer. Amen.

(Kan. Henk Larridon, voorzitter West-Vlaamse studie- en werkgroep oeucumene)

Dit bericht is geplaatst in HOME. Bookmark de permalink.