FEEST VAN SINT HUBERTUS OP 3 NOVEMBER.

Graag nodigen wij U allen vriendelijk uit op woensdag 3 november naar de ochtendmis te komen in de kerk van Nazareth om 8.30 uur waar het St. Hubertusbrood zal gewijd worden.

Op woensdag 3 november 2021 vieren wij het naamfeest van de H. Hubertus.  Traditiegetrouw zegent dan de pastoor van Gavere bij de bakkers het brood. Om het nog even veilig te houden zal deze broodwijding ook dit jaar doorgaan achteraan in de kerk van Gavere om 7 uur. Bakkers die dit wensen geven vooraf even een seintje naar 09 384 17 23

© BY-SA 3.0 – St.Hubert Ottawa St.Patrick RC Basilica – Gemaakt: 30 juni 2011

Wie was Hubertus en wat is de betekenis van Hubertusbrood ?

Wie?

De heilige Hubertus van Luik werd in 655 geboren als zoon van de hertog van Aquitanië.
Hubertus was de laatste bisschop van Maastricht en de eerste van Luik.
Hij overleed in 727. Zijn feestdag is03 november 2021.

Hubertus leidde een werelds leven. De heilige Hubertus werd geboren uit een vooraanstaand adellijk geslacht en huwde op jonge leeftijd. Zijn vrouw stierf kort na hun huwelijk bij de geboorte van hun eerste kind. Omdat hij met dit verlies niet overweg kon, trok Hubertus zich steeds vaker terug in het bos en zocht in de jacht verstrooiing.
Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige activiteit was op die dag. Hubertus bespeurde een groot hert en joeg er achteraan met zijn honden. Toen hij het hert bijna te pakken had en het dier zich naar hem toekeerde wilde hij het neerschieten. Op dat moment verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei. Dit was voor Hubertus een teken dat hij zijn verdere leven aan God moest geven en een stem zei hem naar Lambertus van Maastricht te gaan.
Een tijd later ontving hij de priesterwijding en werkte vervolgens in Brabant en in de Ardennen.
Hubertus was in het begin van de achtste eeuw bisschop in Maastricht. Hij vestigde zich in Luik en maakte deze stad tot bisschopszetel en liet de heilige Lambertus naar deze plaats overbrengen. Lambertus werd in 705 in Luik vermoord. Hubertus stierf in 727 in Tervuren. In het jaar 825 werden zijn relieken overgebracht naar de huidige stad Saint-Hubert.

Sint-Hubertus staat vandaag bekend als patroonheilige van de jacht.

Hubertusbrood?

Omdat Hubertus, volgens het overgeleverde heiligenleven, eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Vandaar de zegening van het zogenaamde hubertusbrood (of Hubkesbrood). Brood gezegend op Sint-Hubertus moet immers dieren vrijwaren of helpen bij genezing van ziekten zoals hondsdolheid. Ook de zegening van jachthonden vindt hier zijn oorsprong. De traditie houdt voor dat het brood dat op de feestdag van Sint-Hubertus wordt gewijd, droog moet worden opgegeten.

Wist-je-dat?

Het drankje ‘Jägermeister heeft als logo het beeld van het hert met een kruis tussen het gewei.
Het Jachthuis St. Hubertus op de Hoge Veluwe in Nederland is genoemd naar de Heilige Hubertus. De plattegrond van het slot heeft de vorm van een hertengewei.

Dit bericht is geplaatst in HOME. Bookmark de permalink.