FEEST VAN MARIA LICHTMIS – OPDRACHT VAN DE HEER

Ieder jaar op 02 februari, veertig dagen na Kerstmis vieren de christenen Maria Lichtmis. Bij de ‘Presentatie van Christus in de Tempel’ wordt herdacht dat Maria, de moeder van Jezus, naar de tempel ging voor het verplichte offer na de geboorte van haar zoon. In het oude Israël was het gebruikelijk dat moeders zich in de tempel zuiverden, veertig dagen na de geboorte van hun kind. Ze offerden bij deze gelegenheid een lam en twee duiven.

Wat vertelt de bijbel over de opdracht van Jezus
We vinden het verhaal van de opdracht van Jezus bij evangelist Lucas. Die vertelt dat Maria en Jozef naar Jeruzalem kwamen om het kind daar aan God op te dragen. In de stad woonde een zekere Simeon, die van de Heilige Geest de belofte gekregen had dat hij niet zou sterven vooraleer hij de Messias had gezien. Hij staat Maria en Jozef al op te wachten in de tempel en herkent die belofte in het kind. Daarop looft hij God met beroemd geworden woorden:

Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. (Lc 2,29-32)

Hij zegent Maria ook en zegt: Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn. Ook door uw ziel zal een zwaard gaan – en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat.

In de tempel was er ook een oude vrouw en profetes, met de naam Hanna. Ook zij herkent in Jezus het Licht van de wereld.

Gebruiken op Maria Lichtmis
– Op Maria Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en waar het nog kan wordt een kaarsenprocessie gehouden vóór de mis; vandaar de naam lichtmis.
Donderdag 02 februari 2023 – 08.00 u. in de kerk van Eke wijding Lichtmiskaarsen.
Allen daartoe uitgenodigd.

– Op die dag of rond deze datum worden in sommige parochies alle gezinnen en families uitgenodigd voor een viering met kinderzegen. Na de viering ontvangen zij het gewijde doopaandenken en een scapulier toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw als herinnering van de opname van het kind in de geloofsgemeenschap.

– Volksgezegde: “Er is geen vrouwke zo arm of ze maakt haar panneke warm”. Op die dag worden traditioneel ook pannenkoeken gegeten. Dit stamt uit de Keltische tijd waar in het begin van februari de zon werd gevierd. De vorm en de kleur van een pannenkoek wordt gezien als een verwijzing naar de zon en dus naar het licht (en dat licht is Christus).


BEZINNING BIJ MARIA LICHTMIS
Het kind,
het leven dat je draagt
mag je aan God toewijden,
want het is door Hem gegeven.

Het leven dat je draagt
ook in de schoot van de gemeenschap
mag je aan God opdragen,
want het is bestemd
om beeld van Hem te zijn.

Alle leven mag je aan God toewijden:
dan moet je nooit alleen de vreugde dragen,
noch de zorgen en de pijn
die het leven met zich meebrengt.

Er is dan altijd Iemand
aan wie je af kan geven,
Iemand die helpt dragen,
Iemand die je Licht is
en die richting geeft.

Wijd het leven toe aan Hem
die heet: Ik zal er zijn.
Want in het leven dat je draagt
wil Hij gebeuren.

Carlos Desoete

Dit bericht is geplaatst in HOME. Bookmark de permalink.