EEN NIEUWE JAAR … EEN GESCHENK UIT GODS HAND.

Met Kerstmis en bij het begin van een nieuw jaar wensen we elkaar steeds alle goeds.

Meer dan anders zal dat ook dit jaar gemeend en hoopvol klinken. Maar het is niet alleen hoop die we uitspreken. We dragen allen een grote verantwoordelijkheid om die wensen te laten uitkomen voor ieder die ons dierbaar is. 

Maar we moeten ook het ruimer plaatje durven zien. De jaaroverzichten vertellen ons dat onze wereld zo hard is geworden. We zien en horen dagelijks op radio en televisie de ruwheid ervan, we lezen elke dag de haatkreten en gruweldaden op de sociale media; we proeven de rivaliteit. Onze samenleving wordt bedreigd. Onze wereld heeft vrede méér dan nodig. Het kerstverhaal dat we onlangs hoorden komt tot leven in kleine daden, te beginnen in eigen omgeving. Die vrede begint met een groet aan elkaar, een blik, een woord, een handdruk aan de man of vrouw in de buurt.

Er zullen mensen moeten opstaan die de kar van vrede willen trekken en gelukkig zijn die er ook maar versterking is nodig. Laten wij als christenen, als Gods Kerk op aarde op die kar springen en samen als gelovige gemeenschap een oase van medemenselijkheid, liefde en vrede uitbouwen.

Moge 2023 voor jullie allen een mooi jaar zijn waarin je mag ontdekken dat God veel om ons geeft en dat Hij bij ons elk moment van de dag te gast wil zijn.

GEBED BIJ HET NIEUWE JAAR

Dank U, Heer,
U geeft mij een gloednieuw jaar.
Geef me wijsheid,
zodat ik een vriend kan zijn.
Geef me een oog,
zodat ik nood om me heen kan zien.
Geef me geduld,
zodat ik kan volhouden.
Geef me dagen,
die gevuld worden met Uw liefde.
Geef me handen,
die zegenen.
Geef me armen,
die omhelzen.
Geef me een hart,
dat liefheeft.
Zoals U,
mij lief hebt,
mij omhelst,
mij zegent,
iedere dag opnieuw. Amen

Dit bericht is geplaatst in HOME. Bookmark de permalink.