Veertigdagentijdgesprek bisschop Lode : aflevering 4

Bisschop Lode antwoordt op de vraag hoe kunnen we vandaag ‘vreugdevol’ de vasten beleven?

Het is goed dat je in je vraag het woord ‘vreugde’ gebruikt en niet ‘blijheid’. Er zijn momenten waarop ik droevig of ernstig ben, maar niet zonder vreugde. Het is de vreugde van de liefde, die dieper gaat dan de oppervlakkige blijheid, die ik nochtans niet wil onderwaarderen. (…)

Vreugde is een evangelisch gegeven. Ze komt van elders.

Ik vind een mooi voorbeeld bij de zusters van de heilige Moeder Theresa. In Calcutta rapen de zusters letterlijk de stervende mensen op van de straat om hen te wassen, te verzorgen en bij hen te blijven, opdat ze toch tenminste in die laatste dagen of uren van hun leven toch nog een menswaardig bestaan mogen ervaren. Die zusters zien er niet triestig uit. Medelijden wil niet zeggen dat je even vuil en droevig moet worden als hen, daar hebben de mensen ook niets aan. Zij beleven een vreugde die voorkomt uit het geloof – ze zien Jezus in hun naaste- en dat vervult hen werkelijk met licht. Ze zijn licht voor die mensen. Dat is een diepere vreugde dan de blijheid die men toont in de reclames van vandaag. Tot die vreugde worden we uitgenodigd in de veertigdagentijd.

Ik heb hier een passage genoteerd van de heilige Benedictus die een mooi hoofdstuk heeft over de vasten in zijn Regel:  “Ieder kan uit eigen beweging en met de vreugde van de heilige Geest aan God iets aanbieden dat boven de maat van zijn verplichting uitgaat, door namelijk zijn lichaam wat voedsel te ontzeggen, wat drinken, wat slaap, wat praten, wat schertsen. En laat hij dan met de vreugde van het verlangen, dat uit de Geest is, uitzien naar het heilig Paasfeest”.

De vasten is dus een periode waarin we enerzijds niet vergeten dat we eigenlijk mensen zijn die al verrezen zijn. We verrijzen met Jezus. Het paasfeest is niet alleen maar iets van de toekomst, we mogen er nu al uit leven. Anderzijds gaan we er naar toe, in de vreugde van de Geest. Die is ons gegeven, die maken we niet zelf. 

Het is geen ‘blijheid spelen’, we hebben het recht op die vreugde. Ze is ons beloofd in het doopsel en we kunnen daarvan leven.

De vastenperiode is dus ook een periode om te zien: leef ik echt van die vreugde of hoe kan ik daarin groeien ?

  • Je kan deze aflevering ook bekijken via deze link naar Youtube
  • Het eerste deel (32 min) kan je in zijn geheel bekijken op deze pagina. Je vindt er ook de vragen die gesteld worden in het gesprek en die gebruikt kunnen worden bij een vastenbezinning. (Hoe antwoord ik zelf? Wat herken ik in het antwoord van de bisschop? Wat roept vragen op?)
    Een tweede deel van het gesprek over de Goede Week publiceren we half maart.

(interview: Geert De Cubber) Bron: KERKNET – Bisdom Gent.

Dit bericht is geplaatst in HOME. Bookmark de permalink.