VORMSELCATECHESE PAROCHIE EKE

VORMSELCATECHESE ST.AMANDUS – EKE

Ben je geboren in 2007?
Wil je in 2019 het vormsel ontvangen op de St.Amandus parochie te Eke?
Dan krijg je de kans om je aan te sluiten bij de groep vormelingen van onze parochie om je voor te bereiden op je vormsel.
Het sacrament van het vormsel is een belangrijk gebeuren in je leven.
Met het vormsel hernieuwen de vormelingen hun doopbeloften en ontvangen het vormselsacrament.
Praat erover met je ouders.
Het vormsel is ‘geen verplichting’ maar een vrije keuze die je maakt .
Hier staan enkele vraagjes die je misschien kunnen helpen om te kiezen:
Vormsel… JA OF NEE?
Ben je gedoopt?
Volg je op school katholieke godsdienst?
Wil je groeien in geloof? Wil je bij Jezus en zijn Kerk horen?
Ben je bereid op zaterdag of zondag naar de eucharistie en de samenkomsten van de catechese te komen?
Heb je JA geantwoord op deze vraagjes?
Meld je dan bij ons aan voor 28 april.

De parochiepriester:
E.H Guy Claus
tel. nr. 09/385.42.40
of via mail: guy.claus2@telenet.be

De verantwoordelijke vormselcatechese:
Vanmeirhaeghe Hilde:
gsm nr. 0497/85.67.10
of via mail hvanmeirhaeghe@skynet.be