MEDEDELING VAN DE BELGISCHE BISSCHOPPEN.

EXIT LOCKDOWN RELIGIES WORDT VOORBEREID – MEDEDELING WERD VERSPREID OP 14 MEI 2020.

Belgische bisschoppen hebben een draaiboek klaar.

De erkende religies van ons land bereiden zich voor op het opheffen van de lockdown voor het samen kunnen vieren in de kerken, tempels, moskeeën en synagogen. Op vraag van de Federale Overheid werken ze momenteel een draaiboek uit waarin heel gedetailleerd wordt aangegeven hoe de vieringen dan zullen verlopen en welke beschermende maatregelen zullen worden genomen om een besmetting met het virus Covid-19 maximaal te voorkomen.

De Belgische bisschoppen hebben inmiddels hun ontwerp van protocol klaar voor de vieringen van de katholieke Kerk in ons land. Ze hebben hierover vandaag nog intern overlegd. Het draaiboek is opgesteld in samenwerking met virologische experten. Het wordt nu voorgelegd aan de Nationale Veiligheidsraad voor advies en goedkeuring.

Intussen ontvangen de bisschoppen heel wat vragen van gelovigen om opnieuw samen te kunnen vieren in de kerken. In hun ontmoetingen met de burgerlijke overheid en de experten die de regering adviseren, hebben de kerkleiders dat verlangen ook vertolkt. Tegelijk zijn ze zich ervan bewust dat de gezondheid en de veiligheid van iedereen die een kerk binnengaat absoluut prioritair zijn.

In afwachting van het opheffen van de lockdown voor religies, heeft de regering alvast beslist dat vanaf 18 mei 2020 dertig in de plaats van vijftien mensen kunnen deelnemen aan een huwelijk of een begrafenis. De mogelijkheid om in de kerken afscheid te nemen, is altijd gebleven.

Voor de doopsels geven de bisschoppen er de voorkeur aan de datum van de hervatting af te stemmen op de datum van de meer algemene opheffing van de lockdown.

De bisschoppen van België.
14 mei 2020

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.