DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

Derde zondag van de ADVENT.

Advent is de tijd van groeiend licht. De lezingen van deze derde zondag van de Advent geven aan dat het om concreet licht gaat voor concrete mensen.
Mensen van wie het hart gebroken is. Mensen die gevangen zitten. Mensen die gevangen zitten in vooroordelen en angst. Mensen die thuis vast zitten omwille corona …
Mensen ook die in een lamentabele woonsituatie moeten leven. Welzijnszorg vraagt daar deze advent bijzondere aandacht voor.
We kijken uit naar ‘iemand’ die iedereen bij de hand neemt en ons allen meevoert in de blijde boodschap. Gerechtigheid hoort er te zijn voor iedereen.

Bezinning: ONBETAALBAAR 
Ze zijn onbetaalbaar, 
zij die een neus hebben voor de kleine noden van hun buren, 
zij die maar een half woord nodig hebben om te verstaan, 
zij die altijd iets extra in de ijskast hebben voor een plotse gast. 
Ze zijn onbetaalbaar, 
zij die steeds weer de vinger op de open wonde leggen, 
zij die geduld opbrengen voor altijd weer dezelfde vragen, 
zij die tegen beter weten in toch maar opnieuw beginnen. 
Ze zijn onbetaalbaar, zij die achter regels en wetten de mens zien, ook de sukkelende, 
zij die begrip opbrengen voor hen die zich de derde keer stoten, 
zij die willen geloven dat mensen op hun manier echt hun best doen. 
Ze zijn onbetaalbaar zij die met open ogen leven en met een open hart, 
die weten dat zelfs rechtvaardige wetten mensen niet altijd tot hun recht laten komen. 
Ze zijn on-be-taal-baar zij die met vreugde gerechtigheid beoefenen God zal hen tegemoetkomen.

(Kris Buckinx, april 2020)

 

SLOTGEBED:

God van licht en leven,

in woorden van mensen spreekt Gij ons aan.

Wij danken U voor uw profeten van toen

en voor de mannen en vrouwen van nu,

die ons de weg wijzen, uw toekomst tegemoet.

Maak ook ons tot tolk van uw bedoelingen,

tot getuigen van uw licht.

Dat vragen wij U in Jezus’ naam. AMEN.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.