CORONAVIRUS UPDATE 23/10/2020.

Het protocol voor de erkende erediensten blijft tot en met donderdag 19 november 2020 onverkort gelden: het aantal kerkgangers blijft beperkt tot 200.

De federale regering heeft op vrijdag 23 oktober 2020 beslist dat het protocol van 1 oktober ook de komende weken van kracht blijft voor de vieringen in onze kerken.

Het betekent concreet dat maximaal 200 personen kunnen blijven deelnemen aan een kerkelijke viering, op voorwaarde uiteraard dat de afstand van 1,5m en de andere veiligheidsvoorschriften onverminderd gerespecteerd blijven.

Deze verlenging geldt tot en met donderdag 19 november 2020. Dan wordt ze geëvalueerd.

De kerkfabrieken blijven er bij de gewone vieringen op toezien dat alle regels worden nageleefd en moeten ook instaan voor ieders veiligheid en gezondheid.

Om die reden zullen de kerkdeuren steeds gesloten worden eens het maximum aantal gelovigen bereikt is. Wij hopen op uw begrip.

De boetes bij het niet naleven van de maatregelen zijn te hoog.

Mogen wij er nogmaals op aandringen dat iedereen bij de communie én op het einde van de viering op zijn plaats blijft zitten. Een verantwoordelijke van de parochie zal u een teken geven wanneer u mag aanschuiven voor de communie en wanneer u de kerk mag verlaten. Gelieve steeds een afstand van anderhalve meter te respecteren. Alleen op deze manier houden we het veilig en kunnen de vieringen blijven doorgaan.

ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN

Op Allerheiligen en Allerzielen gedenken wij onze overledenen en bidden wij voor hen.

Wij nodigen voor de vieringen van Allerheiligen in Eke en Nazareth heel speciaal die mensen uit waarvan een familielid in één van beide kerken begraven werd sedert Allerheiligen 2019.
Bij het einde van de uitvaartdienst werd achteraan of opzij in de kerk een kruisje op een paneel gehangen. Op dit kruisje werd de naam aangebracht van Uw dierbare overledene.

Zondag 01 november 2020 om 08.45 u.: eucharistieviering in Eke
(hierin worden aan de families van de overledenen die begraven werden in de kerk van Eke, het gedachteniskruisje meegegeven)

Zondag 01 november 2020 om 10.00 u: eucharistieviering in Nazareth
(hierin worden aan de families van de overledenen die begraven werden in de kerk van Nazareth, het gedachteniskruisje meegegeven)

Mogen wij vragen dat iemand van de familie dit kruisje vooraan in de kerk komt halen om mee te nemen naar huis en als aandenken te bewaren.

Maandag 02 november 2020: Allerzielen: 9.00 u: eucharistieviering in Eke voor alle overledenen

In onze beide parochies zijn de familieleden van de overledenen sedert Allerheiligen vorig jaar uitgenodigd. Zij mogen het kruisje afhalen dat na de uitvaart in de kerk opgehangen is.

Mensen die het niet zien zitten om naar de mis te komen, mogen ook in de week na Allerheiligen het kruisje in de kerk komen afhalen.

In Nazareth hangen deze kruisjes aan het bord in de kruisbeuk (kant Maria-altaar). In Eke worden deze kruisjes opgenomen in de versiering rond het altaar.

Beide kerken zijn overdag open.


Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.