CORONA UPDATE BESLUIT BISSCHOPPEN 29 NOVEMBER 2020

De bisschoppen van ons land hebben kennis genomen van het ministeriële besluit van zondag 29 november 2020 dat de lockdown voor publieke eucharistievieringen verlengt.

Al minstens tot 15 januari 2021 mogen er geen vieringen plaatsvinden.

De bisschoppen drukken nogmaals hun solidariteit uit met de regering om de nodige maatregelen te nemen die de pandemie terugdringen, zoveel mogelijk slachtoffers helpen vermijden en de druk op ons gezondheidssysteem verder kunnen verlichten.

Dit neemt niet weg dat de bisschoppen en met hen vele gelovigen deze lockdown voor publieke vieringen in de kerken, ervaren als een beperking voor de beleving van hun geloof.

De bisschoppen willen het gesprek hervatten met de bevoegde overheidsdiensten om in overleg na te gaan vanaf wanneer de publieke eredienst kan hernomen worden; met protocollen die een maximale veiligheid garanderen.

Ze herhalen hun oproep aan de verantwoordelijken van de parochies om de kerken ook in deze lockdown zoveel mogelijk open te houden. Gelovigen zijn er, alleen of in hun gezinsbubbel, van harte welkom voor individueel gebed, bezinning, het aansteken van een kaarsje of het achterlaten van een gift voor de meest behoeftigen.

De bisschoppen roepen de gelovigen ook op in de kerstdagen een bezoek aan de kerststal in de kerk mogelijk te maken; coronaproof. En vooral om solidair te zijn met wie het, mee door de coronacrisis, extra moeilijk heeft.

Ook in lockdown blijven we met elkaar verbonden.

Bron: De persdienst van de Bisschoppenconferentie van België – IPID – Brussel, dinsdag 1 december 2020


WAT IS WEL TOEGELATEN

Op begrafenissen mogen nog maximum 15 personen aanwezig zijn, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend, evenmin als de voorganger, de organist en het uitvaartpersoneel. Koffietafels zijn verboden.

Kerkelijke huwelijken kunnen wel nog, maar uitsluitend in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen, hun eigen kinderen jonger dan 12 jaar en de voorganger. 

Gelovigen zijn verplicht om voor, tijdens en na de toegelaten vieringen (uitvaarten en huwelijken) en bij individueel kerkbezoek een mondmasker te dragen.

KERKEN BLIJVEN OPEN

Het betekent concreet een terugkeer naar de situatie van de eerste lockdown in het voorjaar. Net als toen blijven ook nu de kerken open voor individueel gebed of het branden van een kaars. Wij roepen op maximaal gebruik daarvan te maken, met uiteraard inachtneming van de gangbare veiligheidsregels. Op ieder moment mogen slecht 4 personen tegelijk in de kerk aanwezig zijn, met inachtname van alle veiligheidsmaatregelen zoals 1,5 m afstand en het dragen van een mond/neusmasker.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.