LITURGISCHE VIERINGEN

Vrijdag 23 augustus
H. Rosa van Lima, maagd
8.00 u. Eke: Overledene (W.D.G.)

Zaterdag 24 augustus
H. BARTHOLOMEUS, apostel
10.00 u. Eke: Uitvaart Jules Gabriël Bradt
13.30 u. Nazareth: Huwelijk van Kristoff Nachtergaele em Eline Thienpondt, Steenweg Deinze 53A
18.00 u. Eke: Dankmis 50 j. huwelijk Johan en Laura Deriemacker-Weytens
Betty De Strycker en echtg. Georges Steyaert
Lucien Moerman
Overledenen
Cor de Winter
Lector: Ingrid Clemmen

Zondag 25 augustus
EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
H. Lodewijk IX
H. Jozef Calasanz, priester
8.45 u. Eke: Jgt. Rita Vander Beken
Lector: Franklin Vandendriessche
10.00 u. Nazareth: Jgt. Wilfried Mestdagh en zoon Marino
Namis Adelin Neirynck
Communiedeler: Annemie De Gussem
Lector: Annemie De Gussem

Maandag 26 augustus
10.00 u. Eke: Uitvaart Mariette Nachtergaele

Dinsdag 27 augustus
H. Monica
8.00 u. Eke: Overleden ouders en zus

Woensdag 28 augustus
H. Augustinus, bisschop en kerkleraar
8.30 u. Nazareth: Mis stichtingen (10/15)
Jgt. Mariette Vermaerke

Donderdag 29 augustus
Marteldood van de H. Johannes de Doper
8.00 u. Eke: O.-L.-Vrouw van Medugorje
Etienne Clemmen

Vrijdag 30 augustus
8.00 u. Eke: Roger Claus en echtg. Rosa Bracke en schoonzoon Delvideo Bonci

Zaterdag 31 augustus
Maria, Middelares en Moeder van genade
18.00 u. Eke: GEEN eucharistie wegens onbereikbaarheid van de kerk

Zondag 01 september
TWEEëNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.00 u. Eke: Openluchtmis aan lokaal St Cecilia
10.00 u. Nazareth: Geen intentie