LITURGISCHE VIERINGEN

Zaterdag 25 maart Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
17.30 u. Eke: Namis Carlos ‘T Kindt, echtg. van Yolande Detavernier
Jgt. Remi Neirinck
19.00 u. Nazareth: Jgt. voor Mr. en Mevr. Maurice en Maria Neirynck en dochter Suzanne
Communiedelers: Christian De Ketelaere en Karel Vos
Lector: Hilde Sablain

Zondag 26 maart VIERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
9.00 u. Eke: Jgt. André Bogaert, echtg. Alfonsine Danneels en zuster Marie-Lucie
René Colenbie
10.30 u. Nazareth: Jgt. voor Mevr. Maria De Loof en mis voor Mr. Firmin Van Herzeele
Jgt.Godelieve Vander Elstraten, echtg. Marc Weytens
Communiedelers: Chantal De Pauw en Martin Dhaenens
Lector: Martin Dhaenens

Maandag 27 maart
8.00 u. Eke: V.M.

Dinsdag 28 maart
8.00 u. Eke:
Voor overleden ouders en zus

Woensdag 29 maart
8.30 u. Nazareth: Mis voor Fam. Kervyn de Volkaersbeke (2/5)

Donderdag 30 maart
8.00 u. Eke: Leon en Irma Martens en familie

Vrijdag 31 maart
8.35 u. Nazareth: Boeteviering lagere school Nazareth

Zaterdag 01 april
17.30 u. Eke: Jgt. Anna De Smyter en echtg. Albert Crockaert
Jgt. Noël De Smet, echtg. Noëlla De Schepper
Marcel De Smet en echtg. Maria Coussement
Lector: Mieke Vuyge
19.00 u. Nazareth: Communiedelers: Annemie De Gussem en Anja Parmentier
Lector: Christian De Ketelaere

Zondag 02 april VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
9.00 u. Eke: Jgt. H. Johannes-Paulus II Lector: Marie-Madeleine Bouderez

10.30 u. Nazareth: Mis t.e.v. O.L.Vrouw van Nazareth en H. Rita Communiedelers: Annick Dhondt en Karel Cocquyt
Lector: Marie Christine Tijsebaert
14.00 u. Nazareth: Doopselviering van Daan en Elise Cox, kindjes van Franck Cox en Ruth Van Wassenhove van het Dorp.

Maandag 03 april
8.00 u. Eke: V.M.
9.00 u. Nazareth: Paaskuis !

Dinsdag 04 april
8.00 u. Eke: Voor overleden ouders en zus
9.00 u. Nazareth: Paaskuis !

Woensdag 05 april
8.30 u. Nazareth: Mis voor Fam Kervyn de Volkaersbeke (2/5)

Donderdag 06 april
8.00 u. Eke: Jgt. Vicaris Gert Poelman (Overl. 6 april)

Vrijdag 07 april
8.00 u. Eke: H. Hart van Jezus

Zaterdag 08 april
17.30 u. Eke: Geen intentie Lector: Ilse Vandeputte
19.00 u. Nazareth: TWEEDE OMHALING BROEDERLIJK DELEN
Jgt. voor Mr. Etienne Lefèvre
Jgt. voor Mr. en Mevr. Julien en Margaretha Polfliet-De Smet
Jgt. voor Mr. en Mevr. Gaston en Irma De Rouck-Vandeputte
Lector: Paul De Wilde en Carine Dhaese
Communiedelers: Christel De Pourcq en Hilda De Vriendt

Zondag 09 april PALMZONDAG – PASSIE VAN DE HEER
9.00 u. Eke: Jgt. Albert Dhondt Lector: Franklin Vandendriessche
10.30 u. Nazareth: Communiedelers: Patrick Van Hecke en Agnes De Vreese Lector: Karel Cocquyt en Patrick Van Hecke
Communiedelers: Patrick Van Hecke en Agnes De Vreese
14.30 u. Nazareth: Doopselviering van Charles Verschuere, zoontje van Maarten en Louize De Jager