LITURGISCHE VIERINGEN

Zondag 14 oktober
Callistus I, paus en martelaar
ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
8.45 u. Eke: Rony Vermeire, ouders en zus
Mis tgv de dag van de chronische zieke medemens, namens Samana
Lector: Piet Pison
10.00 u. Nazareth: Geen intentie
Communiedeler: Patrick Van Hecke
Lector: Patrick Van Hecke

Maandag 15 oktober
H. Theresia van Avila, maagd en kerklerares
8.00 u. Eke: Jgt. Roger Van Acker en echtg. Marie Soens

Dinsdag 16 oktober
H. Hedwig, kloosterlinge
H. Margaritta Marie Alacoque, maagd
8.00 u. Eke: Overleden ouders en zus

Woensdag 17 oktober
H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar
8.30 u. Nazareth: Mis t.e.v. OLV van Nazareth

Donderdag 18 oktober
H. LUCAS, evangelist
8.00 u. Eke: GEEN eucharistieviering
10.00 u. Eke: Mis t.g.v. OKRA jubileum 60 jaar

Vrijdag 19 oktober
HH. Johannes de Brébeuf en Isaak Jogues, priesters, en gezellen, martelaren in Canada
H. Paulus van het Kruis, priester
8.00 u. Eke: Geen intentie

Zaterdag 20 oktober
H. Maagd Maria
Missiewerken
10.00 u. Nazareth: Begrafenis van Anna Lootens
18.00 u. Eke: Uit dank, H. Antonius
Oscar Claus en echtg. Zoë Moreels en kleinzoon Nicolas De Schynkel
Jgt. Kamiel en Alice Rogge-Dhondt
Jgt. Maria Rogge en echtg. Marc Dhondt
Lector: Mieke Vuyge

Zondag 21 oktober
NEGENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
8.45 u. Eke: Jgt. Armand Voerman en echtg. Lydie De Loof
René Colenbie
Jgt. Rita Duyck, echtg. Gerard Vermeulen
Lector: Frank Versypt
10.00 u. Nazareth: Jgt. André De Rycke, weduwnaar Godelieve Geirnaert
Naamopgave vormelingen
Omhaling voor de Nazarethse missionarissen
Communiedeler: Jo Buysse
Lector: Jo Buysse

Maandag 22 oktober
H. Johannes-Paulus II, Paus
8.00 u. Eke: V.M.

Dinsdag 23 oktober
H. Johannes van Capestrano, priester, patroon van legeraalmoezeniers
8.00 u. Eke: Overleden ouders en zus

Woensdag 24 oktober
H. Antonius Maria Claret, bisschop
8.30 u. Nazareth: Mis voor overleden parochianen (13/15 stichtingen)

Donderdag 25 oktober
8.00 u. Eke: Bijzondere intentie

Vrijdag 26 oktober
8.00 u. Eke: Overl. (WDG)

Zaterdag 27 oktober
H. Maagd Maria
18.00 u. Eke: Irene Campe en echtg. Achiel Van Der Elstraeten
Uit dank, H. Rita
Lector: Ilse Vandeputte

Zondag 28 oktober
HH. SIMON & JUDAS, apostelen
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
8.45 u. Eke: Godelieve Misseuw en echtg. Sylvain Delacourt
Lector: Sebastiaan Colenbie
10.00 u. Nazareth: Voor overleden parochianen
Mis voor Maurice De Rycke, echtg. Godelieve Vindevogel
Mis voor Christiane Van De Weghe, echtg. Daniel Van Hecke en familie
Communiedeler: Martin Dhaenens
Lector: Martin Dhaenens

Maandag 29 oktober
8.00 u. Eke: V.M.
Dinsdag 30 oktober
8.00 u. Eke: Jgt. Wilfried De Jans

Woensdag 31 oktober
8.30 u. Nazareth: Mis t.e.v. OLV van Nazareth

Donderdag 01 november
ALLERHEILIGEN
8.45 u. Eke: Mis voor de overledenen van Eke sedert Allerheiligen 2017
Georges Moreels en echtg. Martha De Maerteleire en dochter Lydie
Piet Van Dorpe
Lector: Els Bradt
10.00 u. Nazareth: Mis voor de overledenen van Nazareth sedert Allerheiligen 2017
Overleden echtgenoot
Georges Van Simaeys en Jeanne Dhondt
René en Bertha Van Simaeys-Dhondt
Communiedeler: Annemie De Gussem
Lector: Annemie De Gussem

Vrijdag 02 november
ALLERZIELEN
9.30 u. Eke: Roger Claus en echtg. Rosa Bracke en schoonzoon Delvideo Bonci
Eucharistieviering voor ALLE overledenen

Zaterdag 03 november
H. Martinus De Porres, kloosterling
H. Hubertus, bisschop
18.00 u. Eke: Jgt. Leon en Irma Martens en familie
Jules Vandekerckhove
Henriette Matthijs
Remi Neirynck
Uit dank, Broeder Isidoor
Lector: Régine Cnockaert

Zondag 04 november
H. Carolus Borromeo, bisschop
EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
8.45 u. Eke: Rony Vermeire, ouders en zus
Lector: Marc De Waele
10.00 u. Nazareth: Voor overleden parochianen
Communiedeler: Chantal De Pauw
Lector: Chantal De Pauw