LITURGISCHE VIERINGEN

Maandag 07 oktober
O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans
8.00 u. Eke: Rosa Bracke en echtg. Roger Claus
Overleden zus
V.M.

Dinsdag 08 oktober
8.00 u. Eke: Overleden ouders en zus

Woensdag 09 oktober
HH. Dionysius, bisschop, en gezellen, martelaren
H. Johannes Leonardi. priester
H. Ghislenus, bisschop
8.30 u. Nazareth: Mis t.e.v. OLV van Nazareth

Donderdag 10 oktober
8.00 u. Eke: O.-L.-Vrouw van Medugorje
Etienne Clemmen

Vrijdag 11 oktober
H. Johannes XXIII, paus (1881-1963)
8.00 u. Eke: Overledene (W.D.G.)

Zaterdag 12 oktober
H. Maagd Maria
18.00 u. Eke: Uit dank, H. Antonius
Foucquaert-De Wulf
De Backer-De Cleene
Lector: Ingrid Clemmen

Zondag 13 oktober
ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
8.45 u. Eke: Rony Vermeire, ouders en zus
Lector: Piet Pison
10.00 u. Nazareth: 60 jarig jubileum KWB Nazareth-Eke
Communiedeler: Patrick Van Hecke
Lector: Patrick Van Hecke