LITURGISCHE VIERINGEN

Maandag 22 januari
8.00 u. Eke: V.M.

Dinsdag 23 januari
8.00 u. Eke: Overleden ouders en zus

Woensdag 24 januari
H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
8.30 u. Nazareth: Mis t.e.v. OLV van Nazareth

Donderdag 25 januari
BEKERING VAN DE HEILIGE APOSTEL PAULUS
8.00 u. Eke: Jgt. E.H. Karel Goossens

Vrijdag 26 januari
HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
8.00 u. Eke: Jozef Vandenbossche, Wouter, Koen en familie

Zaterdag 27 januari
H. Angela Merici, maagd
H. Maagd Maria
18.00 u. Eke: Bijzondere intentie (iD)
Jgt. Yo Dierickx en vader Guy Dierickx
Lector: Boudewijn Zwaenepoel

Zondag 28 januari
H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
8.45 u. Eke: Jgt. Raymond De Coster en echtg. Martha Meirlaen
Jgt. Martine Dessein
Lector: Marc De Waele
10.00 u. Nazareth: Jgt. voor Mevr. Maria Madeleine Note, wed. Marcel De Groote en zonen Sylvain en Albert
Jgt. Leopold Dhont – Marie Snoeck en dochter Louise Dhont
Communiedeler: Patrick Van Hecke
Lector: Patrick Van Hecke

Maandag 29 januari
H. Poppo, abt
8.00 u. Eke: V.M.

Dinsdag 30 januari
8.00 u. Eke: Overleden ouders en zus

Woensdag 31 januari
H. Johannes Bosco, priester
8.30 u. Nazareth: Mis voor fam. Kervijn-De Volkaersbeke

Donderdag 01 februari
8.00 u. Eke: Leon en Irma Martens en familie

Vrijdag 02 februari
OPDRACHT VAN DE HEER (MARIA-LICHTMIS)
8.00 u. Eke: H. Hart van Jezus (met wijding van de lichtmis kaarsen)

Zaterdag 03 februari
HH. Berlindis en gezellinnen, maagden
NOODFONDS
18.00 u. Eke: Henriette Matthijs
Jgt. Elvire Holvoet, echtg. Alfons Danneels
Lector: Mieke Vuyge

Zondag 04 februari
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
8.45 u. Eke: Rony Vermeire, ouders en zus
Lector: Piet Pison
10.00 u. Nazareth: Met kinderzegen over alle dopelingen van 2017 ban Nazareth en Eke
Jgt. Godelieve Geirnaert, echtg. André De Rycke
Communiedeler: Martin Dhaenens
Lector: Martin Dhaenens

Maandag 05 februari
H. Agatha, maagd en martelares
8.00 u. Eke: V.M.

Dinsdag 06 februari
H. AMANDUS, bisschop en patroon van de parochie van Eke
8.00 u. Eke: Overleden ouders en zus

Woensdag 07 februari
8.30 u. Nazareth: Mis voor overleden parochianen 2/15 (stichtingen)

Donderdag 08 februari
H. Hiëronymus Emiliani
H. Josephine Bakhita, maagd
8.00 u. Eke: Geen intentie

Vrijdag 09 februari
8.00 u. Eke: E.E.H.H. Sylvère en Jozef De Vos

Zaterdag 10 februari
H. Scholastica, maagd
18.00 u. Eke: Geen intentie
Lector: Ilse Vandeputte

Zondag 11 februari
ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR
O.-L.-Vrouw van Lourdes
8.45 u. Eke: Rony Vermeire, ouders en zus
Lector: Frank Versypt
10.00 u. Nazareth: Hubert De Maerteleire en echtg. Jacqueline Lasseel
Jaarmis André Dhondt en echtg. Julia Moyaert
Jaarmis Stefan en Simone Dhont-Bodijn
Communiedeler: Jo Buysse
Lector: Jo Buysse