LITURGISCHE VIERINGEN ASPER-GAVERE

KERK ASPER

Zaterdag 23 oktober
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
OMHALING VOOR MISSIEZONDAG
18.00 u. Jgt. voor Robert Petereyns en echtg. Maria Waelkens
Lector : Caroline De Paepe

Zaterdag 30 oktober
EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
18.00 u. Jgt. voor Annick Notschaele echtg. van Filip De Groote
Lector : Martin Peleman

Maandag 1 november
ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN
10.00 u. Wij herdenken samen onze dierbaren die we het voorbije jaar
in Gods handen hebben toevertrouwd in de kerk van Gavere
Lector : Rita Coryn en Chris Jungbluth

KERK GAVERE

Zondag 24 oktober
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
OMHALING VOOR MISSIEZONDAG
10.00 u. Jgt. voor Nancy De Smet echtg. van Jo De Smet
Eeuwigdurend voor Maria De Muynck (7)
Lector : Martine Van Der Haegen

Zondag 31 oktober
EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.00 u. Eucharistie
Lector : Dries Biesemans

Maandag 1 november
ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN
10.00 u. Wij herdenken samen onze dierbaren die we het voorbije jaar
in Gods handen hebben toevertrouwd.
Lector : Rita Coryn en Chris Jungbluth