LITURGISCHE VIERINGEN ASPER-GAVERE

KERK ASPER

KERK GAVERE

Alle openbare kerkelijke vieringen blijven tot nader orde nog steeds verboden. Pas wanneer de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toelating geven, zullen opnieuw publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden.

Deze schorsing geldt voor alle kerken en kapellen waar een publieke eredienst plaatsvindt, inbegrepen alle kapellen of gebedsruimten van kloosters, katholieke instellingen of bedevaartsoorden.