LITURGISCHE VIERINGEN ASPER-GAVERE

KERK ASPER

Zaterdag 24 oktober
H. Antonius Maria Claret, bisschop
18.00 u. EUCHARISTIE

Zaterdag 31 oktober
18.00 u. GEEN eucharistieviering!

Zondag 1 november
ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN                                                                          OMHALING VOOR DE PAROCHIEWERKING
10.00 u. Hoogmis van Allerheiligen en Allerzielen                                                          We gedenken onze overledenen van het voorbije jaar.                                                                 Lector : Chris Jungbluth

Zaterdag 7 november                                                                                   TWEEENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR                                                    18.00 u. Eucharistie                                                                                                                        Lector : Chris Jungbluth

KERK GAVERE

Zondag 25 oktober
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.00 u. EUCHARISTIE

Zondag 1 november
ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN                                                                            OMHALING VOOR DE PAROCHIEWERKING
10.00 u. Hoogmis van Allerheiligen en Allerzielen.                                                 

We gedenken onze overledenen van het voorbije jaar                                                             

Jgt. voor Jean-Marie Meulenyzer echtg. van Rita De Martelaere                                     Lector : Luc De Coninck

15.00 u. Doopviering van Demaro Lemaire en Mateo Kimpe Lemaire

Zondag 8 november                                                                            TWEEENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR                                               10.00 u. Eeuwigdurend voor P. De Vreese (6)                                                                     Lector : Isabelle Tuypens