LITURGISCHE VIERINGEN ASPER-GAVERE

KERK ASPER

Zaterdag 8 augustus: NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

18.00 u. Eucharistie

Lector : Karel Hubau

Zaterdag 15 augustus: O.-L.-VROUW HEMELVAART

18.00 u. Hoogmis voor O.-L.-Vrouw Hemelvaart

Lector : Chris Jungbluth

Zaterdag 22 augustus: EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
18.00 u.
Eucharistie

Lector : Martin Peleman

KERK GAVERE

Zondag 9 augustus: NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

10.00 u. Namis voor Daniël De Groote en echtgenote Andrea Daneels

t.e.v. O.-L.-Vrouw en de H. Antonius uit dank voor een bekomen gunst

Eeuwigdurend voor Alfons De Groote (2)

Lector : Isabelle Tuypens

Zondag 16 augustus: O.-L.-VROUW HEMELVAART

10.00 u. Hoogmis voor O.-L.-Vrouw Hemelvaart

Eeuwigdurend voor Maria De’ Muynck (5)

Lector : Conny Maes

Zondag 23 augustus: EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.00 u.
Voor René Meulenyzer en echtg. Elodie Naessens en familie

                Jgt. voor Fernand De Leyn echtg. van Elisabeth Meulenyzer

Lector : Martine Van Der Haegen