LITURGISCHE VIERINGEN ASPER-GAVERE

KERK ASPER

Zaterdag 31 juli
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
18.00 u. Eucharistie
Lector : Martin Peleman

Zaterdag 7 augustus
NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
18.00 u. Eucharistie
Lector : Paul Gruwez

Zaterdag 14 augustus
MARIA TENHEMELOPNEMING
Omhaling voor de eigen parochiale werking
18.00 u. Hoogmis Maria van Hemelvaart
Lector : Chris Jungbluth

KERK GAVERE

Zondag 1 augustus
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.00 u. Eeuwigdurend voor Alfons De Groote (2)
Lector : Dries Biesemans

14.00 u. Doop van Esther Verlinden
14.20 u. Doop van Cyamm De Beir
14.40 u. Doop van Eline Vanlancker
15.00 u. Doop van Lotte Goossens
15.20 u. Doop van Victor De Wulf

Zondag 8 augustus
NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.00 u. Eucharistie
Lector : Luc De Coninck

Zaterdag 14 augustus
13.00 u. Huwelijksviering van Virginie Kerstens en 
Jay Van Weyenberghe

Zondag 15 augustus
MARIA TENHEMELOPNEMING
Omhaling voor de eigen parochiale werking
10.00 u. Hoogmis van Maria Hemelvaart
Voor Graaf Louis de Lichtervelde (1)
Lector : Isabelle Tuypens