WELZIJNSZORG 2021

WONEN: EEN GUNST EN GEEN RECHT? ONAANVAARDBAAR!

Na de campagne van 2020 weten we dat het recht op wonen vooral een fictief recht is. Er zijn sociale woningen, maar veel te weinig. Er zijn huursubsidies, maar veel te weinig. Dat gebrek aan goede, betaalbare woningen maakt dat het drummen is op de woonmarkt. Schaarste betekent concurrentie, en concurrentie zorgt voor uitsluiting en discriminatie. Daar zoomen we met deze campagne op in. Op die moeilijke weg, een weg met drempels en obstakels. Drempels rond moeilijke toewijzingsregels en weinig flexibiliteit in sociaal wonen. Discriminatie, waardoor mensen geen kans maken op een woning. Uitsluiting van mensen die geen vaste verblijfplaats hebben en dus dak- of thuisloos zijn.

Meer info druk hier.

STEUN WELZIJNSZORG!
Voor elke gift vanaf 40 Euro die Welzijnszorg vzw via overschrijving bereikt vóór 31 december 2021 ontvang je in het voorjaar 2022 een fiscaal attest. Als je 40 Euro of meer schenkt, komt je gift in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid.
De belastingvermindering is 45 % van je geschonken totaalbedrag. Zo kost 40 Euro jou maar 22 Euro. Dat geeft wat extra ruimte om te schenken!
Rekeningnummer Welzijnszorg: BE21 0000 0000 0303
Naam + adres begunstigde: Welzijnszorg vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
Gestructureerde mededeling: 201/10000/16242

Dit bericht is geplaatst in HOME. Bookmark de permalink.