Vormsels 2021 na de zomervakantie.

Het corona-virus blijft woekeren. Ook al is de vaccinering nu volop bezig, uiterste voorzichtigheid blijft geboden. En het duurt zeker nog een hele tijd vooraleer een normaal gemeenschapsleven kan hernemen.

Daarom hebben de bisschoppen van de Vlaamse bisdommen van ons land alsook van het vicariaat Vlaams-Brabant voor wat het aartsbisdom betreft, beslist dat de vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren 2021, zullen doorgaan na de zomervakantie, in de maanden september of oktober. Elk bisdom zal een regeling voorstellen, aangepast aan de eigen situatie en daarover de nodige communicatie verspreiden.

Voor de viering van de eerste communie 2021 zijn er verschillende mogelijkheden. Elk bisdom zal de plaatselijke pastorale verantwoordelijken informeren over de periode waarin en de wijze waarop deze vieringen kunnen plaatsvinden.

De huidige pandemie heeft de voorbereiding op het vormsel en de eerste communie op veel plaatsen sterk bemoeilijkt. De bisschoppen danken de verantwoordelijken van de catechese voor alle inspanningen in deze moeilijke en uitdagende tijd. Ze vragen hen in de komende maanden in contact te blijven met hun communicanten of vormelingen. 

De bisschoppen bedanken hen tevens om de ingrijpende beslissing te helpen duiden van de verschuiving naar het najaar van de vormselvieringen en eventueel ook van de eerste communie. Samen met hen zullen ze werken aan een goede overbrugging naar een nieuwe datum. Tegelijk hopen de bisschoppen van zodra dat mogelijk wordt opnieuw met grotere groepen in de kerken te kunnen samenkomen.

Samen met de communicanten en vormelingen, hun ouders, grootouders, familie en vrienden kijken de bisschoppen uit naar een veiligere tijd om deze belangrijke dag in het leven van vele kinderen en jongeren mooi te kunnen vieren.

De persdienst van de bisschoppenconferentie van België

8 februari 2021

Dit bericht is geplaatst in HOME. Bookmark de permalink.