OKTOBERCAMPAGNE MISSIO – THEMA “DEEL JE VREUGDE”

Oktober is in de hele katholieke kerk de actiemaand van Missio. Dit jaar staat Kameroen in de schijnwerpers. Centraal staat natuurlijk altijd de verkondiging en beleving van het evangelie. Dit mondt uit in een wereldwijd netwerk van solidariteit.

‘Deel je vreugde’ is het motto voor deze missiemaand. Geïnspireerd door het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24, 18-35) herinnert dit motto aan de vreugde die de twee mannen ervoeren toen ze de Verrezen Heer herkenden tijdens het breken van het brood. Door deze ontmoeting veranderde hun teleurstelling in vreugde om Jezus te gaan verkondigen. Missionarissen van vreugde, dat zijn de getuigen die onze gebroken wereld nodig heeft.
In de maand oktober komen katholieke gemeenschappen in actie om de missie van de Kerk in arme gebieden te ondersteunen. Deze solidariteit uit zich niet alleen in materiële hulp, maar ook in gebed. Moge de missiemaand ons helpen deze vreugde van het geloven te herontdekken en te delen.

Kameroen
Een land met potentieel, maar met harde tijden voor de Kerk

Kameroen leeft voornamelijk van de landbouw. Het exporteert o.m. koffie, cacao, ananas, katoen, olie, aluminium en hout. Tot het land geteisterd werd door terreur konden de meeste boeren op het platteland voorzien in de behoeften van hun eigen gezin of familie. Vijf opeenvolgende bedreigingen zorgden voor een ommezwaai: terreur, conflicten met buurlanden, burgeroorlog in de Centraal Afrikaanse Republiek, Covid19 en de gevolgen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Ook de Kerk heeft het moeilijker omdat er minder giften gegeven worden. Onder het terreurbewind hebben de priesters in de stedelijke omgeving en op het platteland het moeilijk om hun werk te doen. Gewapende groepen en bendes maken de wegen en paden te gevaarlijk om te reizen. Materiële hulp is nodig voor de vorming van priesters en leken, voor de verspreiding van het geloof in gebieden waar het onrustig en onveilig is en voor de opvang van kinderen die slachtoffer zijn van het geweld en de politiek-economische crisis.

De jaarlijke omhaling voor het project is in het weekend van 21-22 oktober. Uw gift heeft een ongelooflijk positief effect omdat ze daar wordt geïnvesteerd waar de nood het hoogst is. Dank u dat u zich aansluit bij de gelovigen uit de hele wereld die door hun donaties helpen hoop en een betere toekomst te bieden.
U kan ook storten op het rekeningnummer van Missio BE19 0000 0421 1012

Gebed

God, onze Vader,
uw Zoon heeft ons zijn missie toevertrouwd.
Kijk naar ons.
We zijn als de Emmaüsgangers:
mannen en vrouwen
die het soms moeilijk hebben,
mensen met twijfels, met moeilijke dagen.
Onze zorgen en onze vreugde vertrouwen we U toe.
Ga met ons mee op de weg van het leven.
Luister naar onze zorgen, onze vreugde.
Open ons hart voor uw Woord,
doe ook ons hart branden.
Kom aan onze tafel zitten,
open onze ogen om U te herkennen
in het breken van het brood
en in het delen van ons leven.
Vol vreugde zullen we dan opstaan
om uw liefde aan onze wereld te openbaren. Amen.

Théogène Havugimana

Dit bericht is geplaatst in HOME. Bookmark de permalink.