INTERNATIONALE GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN CHRISTENEN.

In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid, voor hun wijk en de wereld. Deze gebedsbeweging begon al 175 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Doordat christenen uit verschillende kerken samen bidden, draagt de gebedsweek ook zelf bij aan de eenheid van christenen en kerken.
Dat je gezamenlijk erkent dat je afhankelijk bent van God, doet iets met je. Waar je wellicht eerst een oordeel had over de manier van geloven van de ander en jezelf boven de ander plaatste, kom je door samen te bidden naast elkaar te staan. Natuurlijk herken je in de manier waarop je bidt, ook dat je verschillend bent. Ondanks dat schept het samen bidden een band. Je bent door te bidden in Jezus’ naam verbonden met dezelfde God. In onze wereld vol wij-zij-denken leidt echter niet elk gebed tot meer eenheid. Daarom delen we in dit artikel 3 tips voor het samen bidden.
1. Bid vanuit verlangen in plaats van oordeel.
Soms is het makkelijker om te voelen en te weten wat je níet wilt, dan wat je wel wilt. Sterker nog: het vergt vaak oefening om je werkelijke verlangen te ontdekken. Heb je de neiging om vooral tegen iets (of iemand) te bidden? Draai het om! Probeer het onderliggende verlangen te ontdekken en spreek dat vervolgens uit in je gebed.
2. Focus op de gezamenlijke agenda, niet op die van jezelf.
Jouw inzichten (over problemen en wenselijke oplossingen) kunnen verschillen met die van een ander. Probeer daarom te ontdekken in welke verlangens je elkaar vindt. Bid je rondom een onderwerp waarvan je vermoedt dat niet iedereen daar hetzelfde over denkt: wees dan voorzichtig en benoem eventueel zelf alvast in je gebed dat we er verschillend over denken.
3. Vertrouw de Vader, wees als een kind.
Ook al is het goed om rekening te houden met je medebidders, jouw gebed blijft een uiting van jouw hart naar God de Vader. Doet jouw broer of zus in Christus ‘een verzoek aan de Vader’ dat in tegenstelling lijkt te zijn tot jouw/het gemeenschappelijk belang? Vertrouw er dan gerust op dat Hij hier wel mee weet om te gaan. Hij is trouw en rechtvaardig.

EEN PSALMGEBED 34

De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Laat mijn leven een loflied zijn voor de heer,
de nederigen zullen het met vreugde horen.

Roem met mij de grootheid van de heer,
sluit u aan om zijn naam te verheffen.
Ik zocht de heer en hij gaf antwoord,
hij heeft mij van alle angst bevrijd.

Wie naar hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
In mijn verdrukking riep ik tot de heer,
hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.

Proef, en geniet de goedheid van de heer,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.

AMEN WABLIEFT?…AMEN

Elk christelijk gebed eindigt met een woord uit het Hebreeuws: Amen. Wat betekent het eigenlijk en hoe leeft dat woord verder in het Nederlands?

Het woord ‘Amen’ komt uit het Hebreeuws en betekent: ‘Zeker, het is zo’ of ‘het zij zo’. 

Christenen sluiten elk gebed af met dit woord, waarmee je het geloof uitdrukt dat je al verkregen hebt wat je vraagt in je gebed. Zoals Jezus zelf opdraagt in het evangelie: Alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.

Het woord heeft zoveel belang voor christenen, dat het een vast onderdeel is van elke doxologie (liturgische formule ter afsluiting van een gebed). Voorbeeld: … tot in de eeuwen der eeuwen, amen. Of: … door Christus onze Heer, amen.

Ook in het Jodendom en in de Islam kun je het horen op het einde van een gebed of zegening bij wijze van bekrachtiging. Daar wordt het uitgesproken als Amien.

In de Bijbel vind je het woord in 52 verzen terug. Een aantal keer komt het dubbel voor, om extra te bekrachtigen, zoals in Psalm 89 : Geprezen zij de Heer in eeuwigheid. Amen, amen.

Het betuigen van instemming komt als betekenis sterk tot uiting in de tweede brief aan de Korintiërs: In hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer (hoofdstuk 1, vers 20).

In het Nederlands leeft het woord onder meer door in het werkwoord ‘beamen’ en de uitdrukking ‘Amen en uit’.

Dit bericht is geplaatst in HOME. Bookmark de permalink.