GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN VAN 18 TOT 25 JANUARI 2024

Gebedsweek eenheid christenen © Kerknet

De Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, aangedragen door de christenen uit Burkina Faso, staat in het teken van de passage van Lucas 10,27: ‘Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf‘, de bekende passage uit het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

Deze week van gebed moedigt Kerken aan om goed te doen en recht te zoeken met bijzondere aandacht om in de andere daadwerkelijk een naaste te herkennen en om stappen te zetten om vooroordelen te overbruggen.

De eenheid van de christenen zou een teken moeten zijn van de herstelde eenheid van de hele schepping. Maar verdeeldheid onder christenen verzwakt dit teken en versterkt de gebrokenheid. Samen bidden voor eenheid van christenen stelt ons in staat na te denken over wat ons bindt.

GEBED

Drieëne God, Schepper en Vader,
wij loven en danken U.
Uit liefde hebt U de wereld en ook ons geschapen.
Eenheid en liefde mogen wij erkennen in U,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Geef dat die eenheid en die liefde in ons mogen doorstromen.
Inspireer ons tot dialoog en ontmoeting.
Vergeef ons onze onenigheid en kortzichtigheid.
Vergeef ons onze eigenwijsheid en fanatieke gedachten.
Toon ons altijd weer Uw liefde.
Laat die ons vruchtbaar maken.
Moge ons zoeken naar verbinding en eenheid vruchten dragen.
Maak ons steeds weer aandachtig voor Uw woord.
Maak ons steeds bewust van onze verbondenheid
in en door het doopsel.
Geef ons het goede gevoel van verbondenheid met Jezus Christus,
als ranken aan de wijnstok.
Laat christenen en kerken naar elkaar toegroeien.
Breng verzoening tussen mensen en volkeren.
Moge de verbondenheid van alle christenen
bijdragen tot respect en vrede,
in onze omgeving en in heel de wereld,
tot Uw lof en eer. Amen.

Dit bericht is geplaatst in HOME. Bookmark de permalink.